Általános Szerződési Feltételek

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

(1) A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme

Szolgáltató neve: Mental Focus Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató székhelye: 1147 Budapest, Miskolci utca 56. Fsz. 2. ajtó

Szolgáltató nyilvántartási száma: 01-09-983249

A nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szolgáltató adószáma: 23896406-2-42

(2) Szolgáltató elérhetősége:

Levelezési cím: 1147 Budapest, Miskolci utca 56. Fsz. 2. ajtó

E-mail: [email protected]

Telefonszám: +36706353250

(3) Tárhelyszolgáltató adatai:

Tárhelyszolgáltató neve: Contabo GmbH

Tárhelyszolgáltató székhelye: Aschauer Straße 32a, 81549 Munich

Tárhelyszolgáltató e-mail címe: [email protected]

2. A FELHASZNÁLÁSI- ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS HATÁLYA

(1) Szolgáltató a klub.bagdibella.hu weboldalon (a továbbiakban: Portál) keresztül elérhető szolgáltatásokat az alábbiakban részletezett feltételek szerint nyújtja az azokat igénybe vevő valamennyi – jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseit elfogadó – tagként regisztráló felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) számára figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., továbbá a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

(2) A jövőben történő, felhasználási feltételeket érintő módosításokat és változásokat Szolgáltató a Portál Általános Szerződési Feltételeket tartalmazó részén a változások hatályba lépése előtt legalább 15 (tizenöt) nappal közzéteszi és ezzel a változásokra a Felhasználók figyelmét felhívja.

(3) Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra, és a Szolgáltatóval a Portálon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételére szerződést kötő Felhasználóra.

(4) Jelen ÁSZF 2024. január 20. napján lép hatályba, és határozatlan időre szólóan, annak visszavonásáig marad érvényben.

 1. A SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA

(1) A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött, a szolgáltatások kizárólag a regisztrált tagok számára elérhetők. A Portálon kizárólag 18. életévüket betöltött magánszemélyek regisztrálhatnak.

(2) A regisztrált tagok egy havonta – illetve éves előfizetés választása esetén évente- automatikusan megújuló előfizetéssel rendelkeznek, mely a fordulónapon történő automatikus bankkártyás levonással jár. Éves díjfizetés banki átutalással is lehetséges, erről Szolgáltató a lejárat előtt értesítést küld.

(3) A Szolgáltató az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Felhasználók számára:

 • önismereti, önfejlesztő online tréningek, online tanfolyamok (csoportos on-line foglalkozásokon való részvételi lehetőség)
 • önismereti, önfejlesztő kiadványok
 • szakértőkkel (pszichológusok, szakemberek) készített interjúk, szakmai előadások megtekintésének biztosítása
 • egyéni tanácsadás

(4) A Felhasználó felelős az online tréningen/tanfolyamon való részvételhez szükséges technikai feltételek biztosításáért, ennek megfelelően a Szolgáltatót nem terheli felelősség az alábbiakkal kapcsolatban:

 • a Felhasználó oldalán az internet és helyi hálózat minősége, sávszélesség, wifi jel erőssége
 • a Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodás
 • az online trénigen/ tanfolyamon való részvételhez használt, Felhasználó által letöltött program működése, működőképessége, esetleges hibája
 1. REGISZTRÁCIÓ (ELŐFIZETÉS, MEGRENDELÉS)

(1) A Felhasználó a regisztrációs adatlap valós adatokkal, hiánytalanul és megfelelő módon történő kitöltésével regisztrálhat tagként a Portálon. A regisztráció elküldésének előfeltétele az ÁSZF és az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása.

(2) A Felhasználó a regisztráció során az alábbi adatokat köteles megadni:

 • teljes név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • számlázási cím

(3) A regisztráció véglegesítését megelőzően a Felhasználó ellenőrizheti a megadott adatok helyességét.  Amennyiben a Felhasználó a regisztráció elküldését követően észleli, hogy valamely általa megadott adat hibás, vagy helytelen, illetve, ha a megadott adatokban a regisztráció elküldését követően változás áll be, azt a Szolgáltató felé a jelen ÁSZF 1. pontjában megjelölt elérhetőségek bármelyikén jelezheti.

(4) Szolgáltató nem felel a regisztráció során megadott adatok pontatlanságából eredő károkért.

(5) A regisztráció véglegesítését, azaz elküldését megelőzően Szolgáltató külön felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a regisztráció elküldése a Felhasználó számára a Szolgáltató felé teljesítendő fizetési kötelezettséget eredményez.

(6) Szolgáltató a Felhasználó részére az előfizetési díj beérkezését követően a sikeres regisztrációról automatikus megerősítő e-mailt küld a Felhasználó által megadott e-mail címre, amely tartalmazza a felhasználói nevet, amellyel a Felhasználó be tud jelentkezni a Portálra. A felhasználó által beállított jelszóval történő belépést követően válnak elérhetővé a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatástatások a Felhasználó számára.

A Felek közötti szerződés a Felhasználó által elküldött jelentkezés Szolgáltató általi elektronikus úton történő írásos visszaigazolásával jön létre. A Felek közötti szerződés azon a napon jön létre, amelyen a Szolgáltató visszaigazolását tartalmazó e-mail a Felhasználó e-mail címén letöltésre hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg a regisztráció során.

(7) Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

 1. DÍJFIZETÉS

(1) A regisztráció és ezzel együtt a tagság díjfizetéshez kötött. A Felhasználó havi és éves díjfizetés közül választhat. Az aktuális díjak mértékét, az igénybe vehető kedvezményeket és azok feltételeit ill. az éppen aktuális akciókat a Szolgáltató a klub.bagdibella.hu oldalon teszi közzé.

(2)  Felhasználó havidíjas konstrukcióban kizárólag bankkártyás fizetés útján teljesítheti a díjfizetési kötelezettségét, míg az éves díjfizetés banki átutalással is lehetséges.

(3) Adattovábbítási nyilatkozat

Az online bankkártyás fizetés a Stripe rendszerén keresztül valósul meg. E fizetési mód esetén a Szolgáltató Stripe rendszerébe irányítja át a Felhasználót. A bankkártya adatokat minden esetben a Stripe oldalán kell megadnia, így azok semmilyen körülmények között nem jutnak el a Szolgáltatóhoz.

További információk a Stripe-ról (angol nyelvű oldal):  https://stripe.com/en-hu/privacy

A Stripe üzemeltetője és nyújtója a Stripe, Inc. (Székhely: 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA

Elérhetőség: [email protected])

A Szolgáltató a regisztráció adatait megadja a Stripe üzemeltetője, mint harmadik fél részére, melyre tekintettel a Felhasználónak a jelentkezés elküldése, előtt el kell fogadnia az alábbi Adattovábbítási nyilatkozatot:

Elfogadom, hogy a klub.bagdibella.hu oldalon általam megadott alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Stripe Inc. (510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA), mint adatkezelő részére.

A továbbított adatok köre: vezeték-, és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím

Az adattovábbítás célja: az online bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása

A Felhasználó a „Megrendelés” gomb megnyomásával fogadja el az Adattovábbítási nyilatkozatot.

(4) Ismétlődő fizetésről szóló nyilatkozat

Az ismétlődő bankkártyás fizetés egy, a Stripe által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Felhasználó által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Ismétlődő bankkártyás fizetés esetén a regisztráció adatai megadásra kerülnek a Stripe Inc., mint harmadik fél részére, melyre tekintettel a Felhasználónak el kell fogadnia az alábbi Adattovábbítási nyilatkozatot:

„Elfogadom, hogy a klub.bagdibella.hu oldalon általam megadott alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek a Stripe Inc. (510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA), mint adatkezelő részére.

A továbbított adatok köre: vezeték-, és keresztnév, e-mail cím, számlázási cím

Az adattovábbítás célja: az online bankkártyás fizetés lehetőségének biztosítása”

A Felhasználó a „Megrendelés” gomb megnyomásával fogadja el az Adattovábbítási nyilatkozatot.

A Felhasználó a regisztráció elküldésével elfogadja továbbá az alábbi Kártyaregisztrációs Nyilatkozatot is:

„Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a klub.bagdibella.hu oldalon kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az én tranzakciónkénti hozzájárulásom nélkül a Szolgáltató által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): a bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Szolgáltató, sem a Stripe nem fér hozzá.

A Szolgáltató által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Szolgáltató felel, a Szolgáltató fizetési szolgáltatójával (Stripe) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.”

 1. AZ ELŐFIZETÉS MEGSZŰNÉSE

(1) Elállás

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet 20. §-a alapján fogyasztót megilleti az elállás joga, amely jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Szolgáltató kifejezetten felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a jelen ÁSZF keretében a Felhasználó olyan szolgáltatásokat rendel meg, amely szolgáltatások a regisztrációt követően azonnal automatikusan aktiválásra kerülnek, erre tekintettel a Felhasználó a regisztráció elküldésével kifejezi azon kérését, hogy a Szolgáltató az elállási határidő lejárta előtt kezdje meg a szolgáltatás teljesítését, és a Felhasználó kifejezett tudomásul veszi, hogy e szolgáltatás vonatkozásában nem gyakorolhatja az elállási jogát.

(2) Rendes felmondás a Felhasználó részéről:

A felhasználó az előfizetést bármikor bármilyen hátrányos jogkövetkezmény nélkül felmondhatja legkésőbb a havi/éves fordulónap előtt 15 munkanappal a Szolgáltató klub.bagdibella.hu e-mail címére megküldött nyilatkozattal. Rendes felmondás esetén az előfizetés a következő fordulónapon kerül megszüntetésre. A már kifizetett előfizetési díj visszatérítésére nem kerül sor, tekintettel arra, hogy a Felhasználó részére az adott hónap/év végéig a Szolgáltató még elérhetőséget biztosít valamennyi szolgáltatáshoz.

A felmondás megtörténtéről a Szolgáltató visszaigazoló email-t küld a Felhasználónak, melyben értesíti a szolgáltatás megszűnésének időpontjáról.

(3) Rendes felmondás a Szolgáltató részéről:

A Szolgáltató 30 napos felmondási idővel bármikor indoklás nélkül megszüntetheti a szolgáltatás nyújtását azzal, hogy a Felhasználó által megfizetett havi/ éves előfizetési díj arányos részét a szerződés megszűnését (azaz a felmondási idő leteltét) követő 15 (tizenöt) naptári napon belül visszatéríti a Felhasználó részére.

(4) A Felhasználó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Szolgáltató súlyos szerződésszegést követ el.

(5) A Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a Felhasználó regisztrációját törölni, amennyiben a Felhasználó súlyos szerződésszegést követ el.

Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen:

 • a Portál használati szabályainak sorozatos, vagy súlyos megszegése
 • a Portál rendeltetésszerű működésének veszélyeztetés, vagy akadályozása.
 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG 

(1) A fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

(2) A Felhasználó- választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

a.) Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

b.) Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés esetén a Felhasználó a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

(3) Az Felhasználó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést megszüntetni, ha

a.) a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne;

b.) a Szolgáltató a (4) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tett eleget;

c.) ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét;

d.) a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

e.) a Szolgáltató nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.

(4) A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a Szolgáltató – a Felhasználó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel – köteles a teljesítést a hiba Felhasználó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni.

(5) A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Szolgáltató megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.

(6) Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Felhasználónak a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Felhasználó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.

(7) Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.

(8) Ha a Felhasználó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

(9) Ha a Szolgáltató digitális tartalmat szolgáltat, vagy digitális szolgáltatást nyújt, vagy erre kötelezettséget vállal, a fogyasztó pedig kizárólag személyes adatokat szolgáltat, vagy ilyen adatok szolgáltatását vállalja a vállalkozás részére, a fogyasztó jelentéktelen hiba fennállása esetén is jogosult a szerződést megszüntetni, azonban az ellenszolgáltatás arányos leszállítását nem igényelheti.

(10) A fogyasztó szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

(11) Ha a Szolgáltató a digitális szolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, az Felhasználó köteles a Szolgáltatót felhívni a teljesítésre. Ha a Felhasználó felhívása ellenére a Szolgáltató a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, az Felhasználó megszüntetheti a szerződést.

(12) A Felhasználó a Szolgáltató teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha

 1. a) a Szolgáltató a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a digitális szolgáltatást; vagy
 2. b) a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Felhasználó számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a Szolgáltató ezt elmulasztja.

(13) A szerződés megszüntetése esetén a Szolgáltató köteles visszatéríteni a Felhasználó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Ha azonban a teljesítés a szerződés megszüntetése előtt meghatározott ideig szerződésszerű volt, az erre az időszakra járó ellenszolgáltatást nem kell visszatéríteni. Ez utóbbi esetben az ellenszolgáltatásnak azt a részét kell visszatéríteni, amely a nem szerződésszerű teljesítés időszakára vonatkozik, valamint azt a Felhasználó által előre megfizetett ellenszolgáltatást, amely a szerződés megszüntetésének elmaradása esetén a szerződés hátralévő időtartamára járt volna.

(14) Ha a Felhasználó az ellenszolgáltatás arányos leszállítására vagy a szerződés megszüntetésére jogosult, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb e jog gyakorlásáról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles teljesíteni visszatérítési kötelezettségét.

(15) A Szolgáltató az Felhasználónak visszajáró összeget a Felhasználó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. Az Felhasználó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Felhasználót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

(16) A visszatérítéssel kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

 1. ADATKEZELÉS

(1) A Szolgáltató a Portál használata során tudomására jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”), valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezései szerint kezeli.

(2) Az adatkezelés és adatvédelem részletes szabályait az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

 1. SZERZŐI JOGOK

(1)  A Portál teljes szöveges és grafikai tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Ennek megfelelően tilos a Portál tartalmát képező valamennyi ábrát, szöveget, letölthető dokumentumot, információt, egyéb tartalmat bármilyen formában átruházni, terjeszteni, reprodukálni. Tilos a Honlapon található anyagok többszörözése, vagy elektronikus adattárban történő tárolása.

(2)   A jogellenes felhasználás szerzői jogi, polgári jogi vagy büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

(3)  A Portál és a hozzá tartozó adatbázis(ok) – különösen funkcionalitásának, megjelenésének, design-jának, számítástechnikai megoldásának meghatározása és megvalósítása; Internetes önálló, vagy bármely portál alatti megjelenése, megjelentetése; más tartalmi elemekkel (pl. harmadik személyek hirdetésekkel) való összekapcsolása; mindennemű és minden módú, korlátozásoktól mentes használata, felhasználása, hasznosítása a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe és hatáskörébe tartozik.

(4) A Portálon található anyagok és a Szolgáltatás tartalma, a Portálon keresztül megrendelhető termékek szerzői jogi védelem alatt állnak. Szolgáltató nem kizárólagos és nem átruházható felhasználási engedélyt ad a Felhasználónak, hogy a tréningek/tanfolyamok anyagait és a megrendelt termékeket kizárólag saját személyes használat céljára, azok rendeltetésének megfelelően igénybe vegye. A Felhasználó a tréningek/tanfolyamok anyagait és a megrendelt termékeket nem módosít hatja, nem sokszorosíthatja, nem terjesztheti. A tréningek/tanfolyamok anyagai – kiemelt tekintettel a videókra, hanganyagokra és szöveges tartalmakra – kizárólag a rendszeren belül aktív előfizetéssel érhetőek el, azokat Felhasználó nem töltheti le, nem sokszorosíthatja és nem terjesztheti.

(5) A Felhasználó a Portálon keresztül elérhető szolgáltatásokat kizárólag személyes használatára, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban veheti igénybe. A Felhasználó számára tilos:

 • a szolgáltatások kereskedelmi vagy közcélra történő felhasználása;
 • a szolgáltatás törvénytelen vagy nem rendeltetésszerű felhasználása;
 • a szolgáltatás megosztása bármely harmadik jogosulatlan személlyel;
 • a szolgáltatás tartalmának bármilyen módon való rögzítése (képernyő felvétel stb.), másolása/sokszorosítása, kölcsönzése, értékesítése, közvetítése, vagy egyéb módon való terjesztése, szerkesztése vagy bármely egyéb módon való továbbítása vagy adaptálása;
 • a szolgáltatás részét képező bármely biztonsági, titkosítási vagy egyéb technológia vagy szoftver megkerülése, módosítása, eltávolítása, megváltoztatása vagy bármely egyéb módon történő manipulálása;
 • a szolgáltatásnak a szerzői jogi törvények, egyéb jogszabályok, vagy a jelen ÁSZF megsértésével történő egyéb használata.

(6) A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az online tréningek, tanfolyamok, egyéni tanácsadás esetében sem engedélyezi kép-, hang- és élő előadások/megbeszélések egészének vagy részeinek rögzítését, illetéktelen felhasználását, azok a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezik, azok rögzítéséhez és felhasználáshoz a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

A Felhasználó által letöltött bármely írásos anyag felhasználása is tilos a saját célú felhasználáson túl. Nem saját célú felhasználás különösen, de nem kizárólagosan a tananyag, felvétel sokszorosítása, mások számára ingyenesen vagy ellenérték fejében történő elérhetővé tétele.

 1. PANASZBEJELENTÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

(1) A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Levelezési cím: Mental Focus Kft.

Telefonszám:  06706353261

E-mail:   [email protected]

(2) A telefonon tett szóbeli panaszt a Szolgáltató azonosítószámmal látja el, amelyet köteles közölni a panaszos Felhasználóval. A telefonon tett szóbeli panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy másolati példányát megküldi a panaszos részére.

(3) Az írásbeli panaszra a Szolgáltató harminc napon belül köteles írásban válaszolni. Amennyiben a panaszt elutasítja, ennek indokait a válaszban fel kell tüntetnie. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a panaszost írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Ennek során meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét

(4) Amennyiben a Felhasználó a fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található:  https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok

(5) A termék minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél. A Felhasználó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a Szolgáltató székhelye alapítja meg. Az eljárásra a Felhasználó erre irányuló kérelme alapján az előbbiek szerint illetékes testület helyett a Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület – kivéve, ha a Felhasználó nem kér személyes meghallgatást – a meghallgatást személyes jelenlét nélküli, hang- és képi átvitelt egyidejűleg biztosító elektronikai eszköz útján online formában tartja meg (a továbbiakban: online meghallgatás).

Békéltető testület neve

Békéltető testület székhelye

Illetékességi terület

Budapesti Békéltető Testület

Telefon:

(1) 488-2131,

(1) 488-2186 (fax)

E-mail: [email protected]

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Budapest

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Telefon: (72) 507-154,

(20) 283-3422

E-mail: [email protected]

7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Baranya vármegye,

Somogy vármegye,

Tolna vármegye

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei
Békéltető Testület

Telefon: (46) 501-091 (új ügyek),

(46) 501-871 (folyamatban levő ügyek)

E-mail: bekeltetes @bokik.hu

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,
Heves vármegye,
Nógrád vármegye

Csongrád-Csanád Vármegyei
Békéltető Testület

Telefon: (62) 554-250/118 mellék

E-mail: [email protected]

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

 

Békés vármegye,
Bács-Kiskun vármegye,
Csongrád-Csanád vármegye

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Telefon: (22) 510-310

E-mail: [email protected]

8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Fejér vármegye,
Komárom-Esztergom vármegye,
Veszprém vármegye

Győr-Moson-Sopron Vármegyei
Békéltető Testület

Telefon: (96) 520-217

E-mail:[email protected]

9021 Győr, Szent István út 10/a.

Győr-Moson-Sopron vármegye,
Vas vármegye,
Zala vármegye

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Telefon: (52) 500-710, (52) 500-735

E-mail: [email protected]

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,
Hajdú-Bihar vármegye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Telefon: (1) 269-0703

E-mail: [email protected]

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

 

Pest vármegye

(6) Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelését bíróság előtt érvényesíteni.

(7) Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság új platformot indított, mely a fogyasztók és a kereskedők számára megkönnyíti az internetes vásárlással kapcsolatos viták online rendezését.

Az online vitarendezési platform az alábbi linken érhető el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ha probléma merül fel az internetről rendelt termékkel vagy szolgáltatással, a megadott linkre kattintva három egyszerű lépésben töltheti ki a Felhasználó a panasztételi űrlapot. További előny, hogy a Felhasználó és a Szolgáltató a teljes vitarendezési eljárást online bonyolíthatják.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Felek a szerződésre és az abból eredő jogvitákra a magyar jogot rendelik alkalmazni. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadók, különös tekintettel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, illetve az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseire.

Budapest, 2024. január 20.

Mental Focus Kft.